ZDRAVOTNÍ ÚČINKY WATSU TERAPIE

Ačkoliv je voda nejstarší rehabilitační pomůckou, pouze opravdoví znalci rozumí rozsahu, škále a rychlosti s jakou může uzdravovat. Mnoho pozorování jejích účinků v průběhu staletí potvrdilo její účinky a nové výzkumy je stále rozšiřují.

Její pozitivní přínos by se dal shrnout do tohoto prohlášení:
ve vodním prostředí dochází k fyziologickým změnám v organismu, které pomáhají tělu zbavit se metabolického odpadu, zlepšují jeho srdeční činnost, zlepšují jeho plicní činnost, snižují krevní tlak a napomáhají při hojení tělesných tkání.

Vliv na cévní systém

 • Zlepší žilní a lymfatický zpětný tok
 • Posílí prokrvení kůže, svalů a vazivových tkání
 • Zvýší prokrvení ledvin a vylučování moči
 • Sníží srdeční frekvenci a krevní tlak
 • Prohloubí a stabilizuje dýchání, změní dynamiku dechu. Výdechová kapacita se sníží o 75%. Zásobní kapacita, nezbytná pro život, se sníží pouze nepatrně. Tyto změny mají za následek, že se dýchání celkově zlepší o 60%, což může např. sportovcům, po odpovídajícím počtu ošetření ve vodě, pomoci zvýšit efektivitu plicního systému

Vliv na svalstvo a na nervovou soustavu

 • Zlepší elasticitu vazivových tkání
 • Odstraní zátěž tělesné hmotnosti a uvolní svalstvo. Jakmile se svaly uvolní, začnou se z těla ven vyplavovat metabolity (škodlivé látky – cholesterol, tuky, zbytkové cukry, atd. ), které se v něm usadily v průběhu metabolických procesů
 • Odstraní kloubní zatuhlost a navodí kloubní uvolnění
 • Uvolní napětí v páteři a ve svalech a odstraní nadbytečný tlak na nervová zakončení. Tím dojde ke zlepšení svalového tonu a fungování celého těla na orgánové úrovni (dochází k reaktivaci parasympatiku)
 • Odlehčí meziobratlovým ploténkám a vytvoří optimální podmínky pro nervová zakončení v jednotlivých sektorech páteře
 • Umožní páteři pohybovat se způsobem, jehož nelze na souši dosáhnout
 • Mobilizuje protažení neurální struktury v měkké periferii
 • Restartuje samouzdravující potenciál těla

Vliv duševní

 • Přináší prožitek velmi hlubokého uvolnění
 • Působí podpůrně při zpracování duševních traumat
 • Podporuje uvolněný a klidný vnitřní postoj
 • Pomáhá zmírnit příznaky stresu
 • Obecně ovlivní revitalizaci a růst kvality života a to i u těžkých onemocnění
 • Umožňuje zpřístupnění hluboké osobní vrstvy