V 80. letech, v Harbin Hot Springs California, přenesl americký vystudovaný básník a multilingvista Harold Dull, zen shiatsu do vody a vytvořil tak zcela novou tělesnou terapii WATSU (water shiatsu).

Zen shiatsu vystudoval Harold Dull přímo v Japonsku u jeho tvůrce Shizuto Masunaga. Dále pak pokračoval v rozvíjení znalostí této metody s mnoha japonskými učiteli, kteří postupně začali přijíždět do USA.
Později začal sám zen shiatsu vyučovat v Hot Springs California, kde ho poprvé napadlo přenést zen shiatsu do teplé vody a využít tak jejího obrovského léčivého potenciálu.

Spojením zen shiatsu s vodou Harold Dull velice brzo zaznamenal, že konstantní držení klienta v náruči a propojení energií srdce-srdce, poskytuje ošetřovaným nebývale hluboké uvolnění, které při žádné jiné terapii na klientech dosud neviděl. Současně zjistil, že toto spojení hluboce relaxuje psychiku a zablokované emoce, ale současně také nadstandardně dobře uvolňuje tkáně a kosterní aparát.

Tak začala vznikat zcela nová tělesná vodní terapie WATSU, na jejímž vývoji do dnešní podoby se během let podílelo i mnoho jiných terapeutů.