Vlastní průběh terapie

Tantsu® je suchozemská masáž na podložce, která se provádí ve volném, pohodlném oděvu. Jsou to v podstatě pohyby z Watsu® převedené do prostředí mimo vodu.

Podobně jako při shiatsu, také při této masáži terapeut pomocí svých nohou a rukou klienta protahuje a jemně masíruje.

Všechny pohyby jsou velmi plynulé, navzájem na sebe navazující, takže celkový pocit uvolnění a relaxace velmi připomíná pocity, které zažívá klient ve vodním prostředí.