TANTSU

 

Tantsu je unikátní suchozemská masáž na podložce, která se provádí ve volném, pohodlném oděvu. Terapeut při ní neustále objímá tělo ošetřovaného pomocí svých nohou a rukou a jemně ho masíruje a protahuje.

Tantsu je ale především práce s energií spojení srdce-srdce a s jemným, procítěným přikládáním dlaní terapeuta na brány ošetřovaného (důležitá energetická centra lidského těla). Do masáže je zapojeno sladění dechu terapeuta a ošetřovaného, které přináší pocit jednoty, velkého propojení a je velmi uklidňující. Neméně důležitou součástí masáže je její meditativní složka, tzv. „vyprázdnění mysli“ terapeuta, při kterém je schopen více naslouchat požadavkům těla ošetřovaného.

To vše je doplněno o protahovací cviky ze zen shiatsu a o prvek vody, který se do masáže dostává pomocí volného pohybování končetinami ošetřovaného, což supluje částečný stav beztíže, kterého je možno dosáhout pouze ve vodním prostředí.