ODBORNÍCI NA MEZINÁRODNÍ WATSU KONFERENCI POTVRDILI ÚČINNOST VODNÍCH TERAPIÍ

(České Budějovice – 7. 10. 2015) Na Akademii tělesné výchovy im. Bronislawa Czecha v polském Krakově se ve dnech 2. – 4. 10. 2015 konala třetí mezinárodní Watsu konference, které se zúčastnil i samotný zakladatel Watsu, pan Harold Dull, vědečtí odborníci, Watsu instruktoři, praktikující, studenti fyzioterapie a sportu i široká veřejnost v zastoupení mnoha zemí (USA, Švýcarsko, Izrael, Turecko, Korea, Itálie, Anglie, Polsko, Česká Republika, Litva). Cílem tohoto setkání byla především motivace a zapojení více lidí do vědeckých výzkumů v rámci budoucího rozvoje Watsu, výměna zkušeností, utváření nových spojení a rozvoj podnikání.

Na konferenci vystoupilo mnoho odborníků, kteří prezentovali své praktické zkušenosti  i analytické rozbory z oblasti využití Watsu v rehabilitaci, SPA a sportu. Potvrzeny byly pozitivní účinky na úrovni rehabilitace, které jsou srovnatelné s běžnou fyzioterapií. „Terapie Watsu účinně odstraňuje různé druhy bolestí pohybového aparátu a jeho účinek je ve srovnání s fyzioterapeutickým cvičením dokonce komplexnější a déletrvající,“ zmiňuje ve své prezentaci zaměřené na posouzení efektivity Watsu při chronických bolestech bederní páteře, PhD. Anita Konik.

Prezentovány byly výsledky i praktické ukázky práce s dětmi trpícími dětskou mozkovou obrnou, hemiplegií (úplné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla), poraněním mozku, autismem nebo ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Klinické výsledky PhD. Changwook Han (mimořádného profesora  Degu University, generálního ředitele institutu vodního cvičení v Koreji) společně se zkušenostmi Krysztofa Milkowskieho MSc (rehabilitační ho pracovníka) prokazatelně dokazují, že u dětských pacientů s výše uvedenými poruchami dochází k výrazným fyziologickým změnám po cíleném cvičení ve vodě a provádění Watsu. Dobré výsledky přináší i koncept Alexandry Koziorowské MSc (Bobath terapeutka), která využívá kombinace Watsu ve spojení se senzomotorickou stimulací Bobath terapie. Po pravidelné aplikaci těchto metod jsou děti schopné se ve vodě začít pohybovat, zlepšovat techniku plavání, prohlubovat dech a přetáčet se kolem vlastní osy. Na suchu jsou schopny udržet trup ve vzpřímenější poloze a dokonce mohou začít i chodit nebo se snáze zvedat ze země. V neposlední řadě se Watsu stává nástrojem sociální integrace mezi zdravými a nemocnými. Při vedení skupinové terapie rodičů s dětmi lze dosáhnout zábavy, relaxace a povzbuzení z překonávání tělesných limitů. Rodiče s dítětem navazují hlubší vztah, což je důležitým prvkem duševní hygieny a celkového zdraví.

Watsu je stejně tak prospěšné v cyklické přípravné a relaxační fázi u vrcholových sportovců, u kterých postupně dochází k navyšování výkonnosti a předcházení úrazům.

Co ke konferenci dodává Tomasz Zagorski, hlavní organizátor, registrovaný Watsu instruktor se zaměřením na sport a atletiku, zakladatel a president Asociace Watsu Polska? „Díky konferenci, která se odehrála za přítomnosti Hardolda Dulla a mnoha dalších odborníků, jsme mohli společně důstojně oslavit jeho osmdesáté narozeniny a současně i třicáté páté výročí založení Worldwide (mezinárodní  watsu asociace)“.

Sdružení Vodních Terapeutů (SVT) Pražská 527/125 370 04 České Budějovice

info@watsu-czech.cz                                                                                                         www.watsu-czech.cz

Dita Bartoňová (president SVT)